Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Sürücü kursu başvurusunda ehliyet için gerekli belgeler nelerdir?
Sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlarımız sürücü kurslarına kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt için her kursiyerin başvuru yapacağı ehliyet sınıfı için yasal yaş sınırı ve ehliyet için gerekli evrakları bulunmaktadır.

Ehliyet Almak İçin Gerekli Evraklar
2 Adet Biyometrik Fotoğraf
Kimlik Fotokopisi
Sürücü Belgesi için Sağlık Raporu (2 resim)
Öğrenci Belgesi veya Diploma Fotokopisi

Sürücü belgesi almak isteyen kursiyerlerin talep edecekleri yaş sınırına göre sınıflandırmalar şu şekildedir.-A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi için 17 yaşını doldurmuş olmak.
-B ve G sınıfı sürücü belgesi için 18 yaşını doldurmuş olmak.
-C, D ve E sınıfı sürücü belgesi için 22 yaşını doldurmuş olmak. (Üniversitelerin sürücü eğitimi bölümlerinden mezun, TSK bünyesinde subay ve astsubay askeri ihtisas sınıfı okullarında ve Uzman Jandarma okullarında açılmış olan sürücü eğitimi kurslarından başarılı bir şekilde mezun olanlarında bu şart hiçbir şekilde aranmaz.)
Hangi sınıf ait olursa olsun sürücü belgesi almak isteyen kursiyerlerde en az ilkokul mezunu şartı aranmaktadır.


Ehliyet başvurusu için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından istenen evraklar;

•T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi(nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği)
•Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi
(Öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı, ehliyet için başvuru yapılan kurs müdürlüğünde onaylı örneği hazırlanacağı için gereklidir. )

•Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu
(Sağlık raporu için herhangi bir şekilde tam teşekküllü hastaneye gitmenize gerek yoktur. Heyet raporu vb. şekilde detaylı bir belgede sizden istenmemekle birlikte muhitinizde bulunan aile hekiminizden ücretsiz olarak verilen “sürücü olur” onayının yer aldığı sağlık raporunu almak yeterlidir.)

•Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak
Motorlu taşıtlar sürücü kurslarına kayıt yaptıracak olan adaylar sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek herhangi bir sabıka kağıdının bulunmadığına dair yazılı beyanname vermeleri gerekmektedir. Adli sicil kaydı kâğıdı olarak da bilinen evrak yeterli olup bağlı bulundukları il ve ilçe merkezlerindeki adliyelerden alındığı gibi ayrıca e-devlet üzerinden de adli sicil kaydı rahatlıkla alınabilir.

•Mevcut sürücü belgesi dışında sertifika alacak kursiyerler sahip oldukları sürücü belgesinin fotokopisi

•Kursiyerler arasında 18 yaşını doldurmamış olanlar veli/vasi muvafakat namesi

•Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf
(Kursiyerlerden talep edilen fotoğrafların biyometrik olması önemli olup sürücü belgesi almaya hak kazanan adaylar hem başvuru işlemlerinde hem de yeni ehliyetlerin sahip olduğu teknoloji itibariyle bu fotoğraf çeşidi sürücü belgelerinde kullanılmaktadır. )

Yabancı uyruklu kursiyerlerden talep edilen evraklar;

Vatandaşlarımızdan istenen evraklara ek olarak pasaportlarının noter tasdikli Türkçe tercüme edilmiş hali, ülkemizde altı aydan fazla kalacağına dair göstereceği ikametgah izni veya öğrenci olduğuna dair öğrenim vizesi belgesidir.

Motorlu taşıt kullanmak isteyen vatandaşlarımız her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan ehliyet sınavında başarılı olmak suretiyle sürücü belgesine sahip olabilirler.

Bakanlık tarafından yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavında ilk yardım, trafik adabı, araç tekniği ve trafik bilgisi derslerinden yöneltilen sorulara doğru cevap vermek suretiyle en az 70 tam puan almaları gerekmektedir. Sınavda başarılı olan kursiyerler ehliyet almaya hak kazanmaktadırlar.